کلینیک مالی آوا

آموزش و تدریس روابط کار

آموزش و تدریس روابط کار

تیم پژوهشی آوا حساب بنا بر آرمان همیشگی اش در خصوص پاسخگویی به نیاز هموطنان محترم و به خصوص مخاطبان ارجمندش ، پایبند بوده است و این بار نیز به دلیل حساسیت و فراگیر بودن موضوع در نظر دارد خدمات آموزش و تدریس روابط کار را به متقاضیان محترم ارائه دهد.

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.

در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.

شرکت آوا حساب توس در نظر دارد با ارائه اطلاعات تخصصی ،آموزش قانون کار و مشاوره در رابطه با مسائلی که در ذیل به آن اشاره شده است  شما عزیزان را همراهی کند

-تعاریف و اصول کلی قانون کار

-قرارداد کار

-شرایط کار

-آموزش و اشتغال

-تشکل های کارگری و کارفرمایی

-مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

-خدمات رفاهی کارگران

-مراجع حل اختلاف

-شورای عالی کار

-جرایم و مجازات ها

-مقررات متفرقه

کلینیک مالی آوا حساب دارای دو نمایندگی در تهران و مشهد و دارا بودن افراد متخصص در هر زمینه

اخرین اخبار کلینیک مالی آوا حساب

جهت اطلاع از اخرین اخبار کلینیک مالی آوا حساب ایمیل خود را وارد کنید

مکان ما روی نقشه