کلینیک مالی آوا

صورتجلسه تغییرات

تغییرات شرکت ‌ها و موسسات چیست ⁉

تغییرات شرکت ها و موسسات امری طبیعی است . چراکه شرکا و یا سهامداران شرکت ها، همیشه در صلح و آشتی نیستند. تجربه نشان می دهد که اشخاص حقوقی بعد از ثبت شرکت، به تغییرات و تحولاتی در اساسنامه خود نیاز دارند که در مواقع اختلاف نظر با مشکل رو به رو نشوند و برای انجام این کار صورتجلسه تغییرات تنظیم می نمایند.

همچنین مقررات شرکتها در طول فعالیت خود و به منظور بروز رسانی اطلاعات شرکتها، هر گونه تغییر در سرمایه، اطلاعات اشخاص، تمدید مدت تصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین مستلزم این است که، تغییرات مورد نظر در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.

برخی تصمیمات جهت تغییرات شرکت ها وموسسات  مانند تغییر نشانی شرکت، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت، تعیین مدیر عامل و … میتواند در جلسه هیات مدیره انجام شود، که برای آن بایستی صورتجلسه هیات مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.

برخی دیگر  از تغییرات شرکت ها و موسسات مانند تعیین اعضای هیات مدیره، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت، انتصاب بازرسین، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه و …، در جلسات مجمع عمومی که با حضور سهامداران ( شرکا ) تشکیل میشود، انجام می پذیرد صورتجلسه تغییرات با عنوان صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی تنظیم می شود.

? تغییرات شرکت ها وموسسات شامل:

تغییرنام

تغییر موضوع  الحاق به موضوع،

نقل و انتقال سهام، فزایش سرمایه، کاهش سرمایه

ورود شریک، خروج شریک ، تغییر حق امضاء

تعیین اعضای هیئت مدیره،تعیین سمت ها و… می باشد .

شرکت آواحساب توس با کادری مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات ثبت تغییرات در کمترین زمان ممکن می باشد.

  • 1
  • 2

استان خراسان رضوی ، مشهد

بلوار سجاد ، سجاد 24 ، ساختمان پاژ ، پلاک 21

ایمیل: info@avahesab.ir

تلفن: 05136024422

شماره همراه: 09154422149

شماره همراه: 09900216231

[qodef_icon icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-telegram" size="qodef-icon-tiny" custom_size="18" type="square" shape_size="36" icon_animation="" link="https://t.me/avahesab" target="_blank" icon_color="#ffffff" border_color="#b4b4b4" border_width="1" background_color="rgba(255,255,255,0.01)" hover_icon_color="#ffffff" hover_border_color="#b2dd4c" hover_background_color="#b2dd4c" margin="0px -4px 0px 0px"]

[qodef_icon icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-instagram" size="qodef-icon-tiny" custom_size="18" type="square" shape_size="36" icon_animation="" link="https://www.instagram.com/avahesabtoos/" target="_blank" icon_color="#ffffff" border_color="#b4b4b4" border_width="1" background_color="rgba(255,255,255,0.01)" hover_icon_color="#ffffff" hover_border_color="#b2dd4c" hover_background_color="#b2dd4c" margin="0px -4px 0px 0px"]