ایمنی پیمانکاران HSE

ایمنی پیمانکاران

در ابتدا باید بدانید که گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،مصداقی در جهت رعایت نکات ایمنی و برخورداری از لوازم و تجهیزات ایمن از جانب پیمانکاران تلقی می شود.
توجه داشته باشید که ؛ طبق مقررات مرجع صادر کننده گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
طبق مقررات پیمانکارانی که فاقد گواهی نامه صلاحیت ایمنی می باشند نمی توانند اقدام به شرکت در مناقصات دولتی نمایند و از همین رو پیمانکاران در جهت اخذ این گواهی میبایست اقدام نمایند.
توجه داشته باشید که؛ روند ثبت نام در جهت اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی روندی دو مرحله ای می باشد.
به این صورت که در مرحله ی نخست، متقاضی میبایست اقدام به تکمیل و بارگذاری مدارک به صورت اینترنتی نموده و پس از این امر، میبایست اقدام به ارائه و تکمیل پرونده به صورت حضوری نماید.

 

مرحله اول ، ثبت نام اینترنتی:
متقاضیان اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست به سامانه اینترنتی اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور به نشانیwww.svcc.mcls.gov.ir مراجعه نموده و پس از ورود به بخش “کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار”، اقدام به تکمیل مراحل ذیل نمایند.

 • مشخصات پیمانکار
  اشخاص حقوقی :
  نام شرکت یا موسسه –شناسه ملی شرکت- شماره ثبت شرکت- تاریخ ثبت شرکت- موضوع اساسنامه شرکت- موضوع قراردادها- مشخصات شناسایی مدیرعامل شرکت- مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت- حوزه و نوع فعالیت شرکت.
  اشخاص حقیقی :
  مشخصات شناسایی متقاضی- مدرک تحصیلی- نوع فعالیت.
 • مشخصات دفتر مرکزی
  استان- شهرستان- انجمن صنفی- نشانی دفتر- پل های ارتباطی شرکت یا شخص حقیقی – نوع و مالکیت دفتر مرکزی (ملکی یا استیجاری)- تعداد پرسنل- تعدا کارگران- تعداد کارگران آموزش دیده دوره ایمنی ۸ ساعته- کد کارگاه دفتر مرکزی.
  • مشخصات کارگران
  جنسیت- مشخصات شناسایی- سِمت- شماره گواهی نامه دوره های ایمنی- بارگذاری تصویر گواهی نامه.
  • گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری
  برخورداری از گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری الزامی می باشد.( در مقالات قبلی مانا ثبت به روند قانونی و ساز و کار اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری پرداخته شده است)
 • مدارک گواهی نامه آموزشی
  توجه داشته باشید که میبایست ؛ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره جهت گذراندن دوره ۲۰ساعته آموزشی ایمنی معرفی گردد. ( سمت- مدارک شناسایی- مدارک تحصیلی)
  • سوابق فعالیت
  در این قسمت ، سوالی از متقاضی اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی در خصوص برخورداری از پیمان مطرح می شود.
  در صورتی که متقاضی فاقد پیمان باشد ، امکان اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی وود ندارد.
  در صورتی که متقاضی دارای پیمان می باشد ، میبایست اقدام به تکمیل مشخصات عمومی و فنی پیمان خود نماید.
  این مشخصات دستگاه اجرایی یا کارفرما- استان و شهرستان محل اجرای پروژه- نشانی پروژه –تاریخ شروع پروژه. در صورت اتمام پروژه میبایست اقدام به ثبت اطلاعات زیر نمایید :
  تاریخ پایان- تعداد کارگران- تعداد کارگران آسیب دیده- تعداد کارگران فوت شده.
  • تجهیزات
  در این بخش متقاضی میبایست اقدام به مشخص کردن تجهیزات ایمنی که از آن ها استفاده می کند نماید.
  • حوادث
  در صورت بروز حوادث قبلی میبایست جزئیات دقیق و میزان خسارت جانی ذکر کردد.
  ذکر علت حادثه نیز الزامی می باشد.
  • سایر شرکت ها
  در این بخش میبایست اطلاعات در خصوص عضویت مدیر عامل یا اعضاء هیئت مدیره در شرکت دیگر درج گردد.
  اطلاعاتی همچون ؛ نام شرکت و شماره ثبت.
  • مسئولین ایمنی
  توجه داشته باشید که؛ در این بخش، باید اطلاعات کارکنانی که سمت آنها مرتبط با مسئولیت ایمنی می باشد قید گردد.
  نکته : به گزارش تیم پژوهشی آوا حساب توس ، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند جزء پرسنل ایمنی شرکت باشند.
  نام مسئول ایمنی- کد ملی- تلفن همراه- شماره گواهی نامه( مربوط به دوره های توجیهی ایمنی می باشد)
  • پیمانکاران فرعی
  در این بخش در صورتی که متقاضی اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری دارای پیمانکار فرعی می باشد ، میبایست اقدام به ثبت اطلاعات آن نماید.
  • بارگذاری مدارک
  در این قسمت می بایست تصاویر اسکن شده ی مدارک ذیل در سامانه بارگذاری شود:
  ۱- تصاویر مشخصات شناسایی مدیر عامل شرکت جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۲- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزیجهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۳- تصویر گواهیصلاحیت پیمانکاری  جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۴- تصویر گزارش حادثه بازرسی کار. ( درصورت بروز حادثه کاربری ) جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۵- تصویر مفاصاحساب جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۶- تصویر استعلام گزارش بازرسی جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۷- گواهی نامه صلاحیت مسئول ایمنی جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۸- تصویر استعلام دارایی/جدول ۲۰ اظهارنامه مالیاتی(درامد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمت) جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۹- لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل (درصورت فعال بودن) جهت اخذ گواهی نامه HSE
  نکته : لیست بیمه تامین اجتماعی میبایست به صورت zip ارسال گردد جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۱۰- تصویر فیش مالی (بانکی) هزینه تشکیل پرونده جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۱۱- تصویر فیش مالی (بانکی) دوره آموزش کارفرمایی جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۱۲- اساسنامه (بصورت فایل زیپ) جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۱۳-  تصویر آگهی تاسیس جهت اخذ گواهی نامه HSE
  ۱۴-  آخرین آگهی تغییرات (بصورت فایل زیپ) جهت اخذ گواهی نامه HSE
  • تکمیل ثبت نام                                                                                                                                                              در صورتی که سامانه هیچ اشتباه و ایرادی به اطلاعات وارده و مدارک بارگذاری شده متقاضی نگیرد، ثبت نهایی صورت می پذیرد و سامانه یک کد رهگیری و شماره ثبت به کاربر اختصاص می دهد.
  به گزارش تیم پژوهشی آوا حساب توس  پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی ، متقاضی اخذ گواهی صلاحیت ایمنی میبایست اقدام به تهیه مدارک مذکور نموده و با توجه به ساعت و زمان مقرر شده از جانب انجمن صنفی ، به دفتر این انجمن مراجعه حضوری نموده و اقدام به تکمیل فرم های مربوط به اظهارنامه  و تقاضا نامه و تسلیم مدارک نماید.

شایان به ذکر می باشد که ، مؤسسه آوا حساب توس  با بهره گیری از کارشناسان حقوقی زبده ، اقدام به اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای متقاضیان حقیقی و حقوقی در کم ترین زمان ممکن می نماید.
لذا خواهشمندم در صورت نیاز به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران با کارشناسان مؤسسه آوا حساب توس  تماس حاصل فرمایید و ضمن برخورداری از مشاوره های رایگان ، از شرایط و مدارک کامل در جهت اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی آگاه شوید.

برخی از نکات مهم در مورد اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد :
• حضور در کلاس ها و دوره های ایمنی برای تمامی کارگران و اعضاء هئیت مدیره که نقش اجرایی دارند الزامی می باشد.
• گواهی نامه های مربوط به شرکت در دوره های ایمنی به نام شخص شرکت کننده صادر می گردد ولی در خصوص گواهی نامه صلاحیت ایمنی، به نام شخص حقیقی و حقوقی ثبت خواهد شد.
• برای شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی ، اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی الزامی می باشد.
• عدم انطباق اطلاعات و مدارک ثبت نام اینترنتی با اطلاعات و مدارکی که به صورت حضوری به انجمن صنفی تسلیم می گردد ، سبب ابطال پرونده می شود.

 

جهت ارتباط با کارشناسان ما و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09154422149 و 05137611800 تماس حاصل فرمایید

 

مجوزها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *