پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

از آن جا که معاملات تجار مشمول عملیات تجاری است.

و علاوه بر خود آن ها، با توجه به مراودات و داد و ستدهای مختلف،افراد متعددی را درگیر و مرتبط می سازد.

لازم است به منظور انضباط امور و پیش بینی وقایع مترتب، تمهیدات لازم نسبت به ثبت و ضبط فعالیت ها

و فعل و انفعالات مربوط به کلیه امور تاجر و تجارتخانه اندیشیده شود .

تا در مواقع مقتضی از طریق مراجعه به آن ها بهره برداری لازم پلمپ دفاتر تجاری امری الزامیست ،

له یا علیه تاجر در جهت اثبات ادعا و دعوی احتمالی و احقاق حق صورت پذیرد.

ضرورت پلمپ دفاتر تجاری

قانونگذار اهمیت مخصوصی برای دفاتر تجاری قائل شده و بین تجار دفاتر تجاری سندیت دارند.

برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن بعضی از اقلام به تاریخ های بعد تشریفاتی پیش بینی شده است .

که حتی المقدور تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند

پلمپ دفاتر تجاری

چه کسانی ملزم به پلمپ دفاتر تجاری هستند؟

بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،

پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50-100-150برگی می باشند.

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

 

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

نکته : دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

📚مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
1- کپی کارت ملی متقاضی
2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

 

📚مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
4- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

تکلیف شرکتهایی که عملکرد صفر دارند درخصوص پلمپ دفاتر چیست؟

تمامی شرکت ها جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند.

عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد. جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

چه زمانی باید جهت اخذ دفاتر اقدام نمود :

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود.

برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 96 تا پایان اسفند سال 95 باید اقدام نمود .

مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد .

که در اینصورت میتوانند دفاتر جدید اخذ نمایند.

خاطر نشان می شویم 
کلیه امور مربوط به پلمپ دفاتر تجاری توسط تیم مجرب آوا حساب توس انجام می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان با کارشناسان ما در تماس باشید
شماره تماس: 05136024422 – 09154422149