اعتراض در ثبت برند

اعتراض در ثبت برند

اعتراض به ثبت برند رویه‌ای حقوقی است که در جریان تأیید هویت بصری و نام تجاری یک برند و کسب‌وکار انجام می‌گردد. وقتی قصد ثبت برند را دارید، یک ارگان وظیفه انجام مراحل و البته ارائه پاسخ به شما را دارد. تفاوتی ندارد که قصد شما ثبت برند در مشهد یا هر شهر دیگری است، […]