ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع : حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.

انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصر به فردی است که،

از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم،

و افشاء عمومی جزئیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم)

(که به عنوان اختراع شناخته می‌شود)در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد.

بطوری‌که آن مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود.

به بیانی دیگر، پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از :

یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند.

یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود.

یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم می‌کند.

حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً ۲۰ سال می‌باشد اما بر اساس قوانین کشورها متفاوت است.

محافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمی‌تواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود.

این حقوق پتنت معمولاً در دادگاهی اجرا می‌شوند که در بسیاری از دستگاه‌ها،

قدرت متوقف کردن تجاوز به حقوق پتنت را دارا می‌باشند.

حتما بخوانید: ثبت شرکت در مشهد

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد:

1-  اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه )

اظهارنامه اختراع جزء اوراق بهادار است .

و می بایست این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار، واقع در اداره کل ثبت شرکت ها،

تهیه و به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم نمود.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه موارد ذیل باید رعایت گردد:

الف- نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی،

مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،

مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج- ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد،

به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده

و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.

همچنین ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.

2- توصیف اختراع ( 3 نسخه )

به موجب ماده 10 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزییات کامل و مشتمل بر نکات ذیل باشد:

1-عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.

2-زمینه فنی اختراع مربوط.

3-مشکل فنی و بیان اهداف

4-شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

5-ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.

6-توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.

7-بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.

8-ذکر صریح کاربرد.

9-توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

3- ادعا یا ادعاهای اختراع

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده،

درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند.

هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.

این مقاله را حتما بخوانید: ثبت برند در مشهد

ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و  دارای شرایط ذیل باشد:

الف) معقول بودن تعداد آنها.

ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.

ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت

4-خلاصه ای از توصیف اختراع

وفق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه

و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

5- نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم

چنانچه نقشه ها ،نمودار ها و جداول بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند.

در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند:

الف) در روی کاغذ بادوام و در قطع A4.

با خطوط پر رنگ و یک دست مشکی و غیر رنگی کشیده شود.

و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود.

و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب:

از بالا 5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر، از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.

ب ) وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود.
ج ) تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس باشد.

مگر آنکه برای فهم اختراع ، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد.

د ) تا حدامکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد.
هـ) اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند.
و ) شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد.
ز ) صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد.
ثبت اختراع
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها.
ی) در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد،

کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد

به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.

6-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع

الف) مدارک مثبت هویت متقاضی

اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، آگهی آخرین تغییرات

ب) مدارک مثبت هویت مخترع

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

7-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

8-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه،

یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

9- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی

(وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید.

10-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

امیدوارم در طی این مقاله که کاری آوا حساب توس می باشد توانسته باشیم شما با چگونگی و مدارک لازم در جهت ثبت اختراع آشنا شده باشید.

شماره تماس: 05136024422 – 09154422149

درخواست مشاوره