تابعیت ایران برای افغانها

اخذ تابعیت ایران برای افغانها

یکی از مسائلی که همواره در کشور ما مطرح بوده است و قوانین و لایحه های متفاوتی برای آن وضع شده است، اخذ تابعیت ایران برای افغانها می باشد. از این رو به دلیل اینکه بخشی از جامعه ما را افغان های عزیز تشکیل میدهند، بدین منظور مقاله زیر را برایشان تهیه نموده ایم تا […]

ثبت شرکت اتباع خارجی در ایران

ثبت شرکت اتباع خارجی در ایران

افراد و اتباع خارجی به دلیل مختلف میتوانند مایل به ثبت شرکت در ایران باشند. همچنین هر یک از شرکت های خارجی می توانند برای  توسعه ی  فعالیت خود در کشور های دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و مالی که کشور مذکور دارد ادامه ی فعالیت دهند. به این منظور افراد  می توانند با […]