حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی:

پیرو  بخشنامه ۱۱ جدید درآمد، ( دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي )

و در راستای سیاستهای اصولی واعتمادسازی فیمابین سازمان و کارفرمایان

وتسهیل درپاسخگویی و استفاده بهینه از نیروی انسانی،

بخش های اول (نحوه درخواست بازرسی از دفاتر قانونی) ،

دوم(اقدامات اولیه واحد بازرسی دفاتر قانونی) .

بند”۳″ بخش سوم (نحوهع تشخیص حقوق ، مزایا و مزد سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه)،

بخش ششم (اقداماات واحد درخواست کننده پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر قانونی)

وبخش هفتم(سایر موارد)

بخشنامه مذکور از تریخ صدور این بخشنامه به شرح زیر اصلاح وجایگزین می گردد:

الف) اولویت‌بندی انجام بازرسی از دفاتر قانونی براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

 

واحدهای اجرائی موظفند طبق اولویت‌بندی ذیل،

نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامه‌ریزی و انجام بازرسی رعایت نمایند:

۱- اولویت اول: قرارهای صادره از هیأتهای تشخیص مطالبات

۲- اولویت دوم: دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه

۳- اولویت سوم: شرکتها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحلال

(به استثنای شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور).

۴- اولویت چهارم: پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند.

و امور اجرائی پیمان در کارگاه آنها انجام می‌گیرد،

همچنین پیمانکاران قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و …

که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق‌بیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی می‌باشد.

۵- اولویت پنجم: کارگاه‌هایی که دارای ۵۰ نفر کارگر به بالا هستند

(به استثناء شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور).

۶-اولویت ششم: کارگاه‌هایی که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند.

و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثناء شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور).

نکته: شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی،

که فعالیت آنها پیمانکاری یا مهندسین مشاور می‌باشد.

و حق‌بیمه آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون 

و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد دریافت و مفاصاحساب صادر می‌گردد نخواهند بود.

ب)نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

شعب موظفند جهت بازرسی از دفاتر قانونی موسسات و اشخاص حقوقی

باتوجه به اولویت های تعیین شده در بند “الف” به ترتیب زبر عمل نمایند.

۱- در مواردی که قرار از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات،

مبنی بر انجام بازرسی از دفاتر قانونی شخص حقوقی صادر می گردد،

شعبه می بایستی به محض دریافت قرار صادره یک نسخه از آن را،

طی فرم شماره “۱” پیوست جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرما ،

در سال یا سالهای مالی مورد نظر هیات تشخیص مطالبات به واحد بازرسی دفاتر قانونی ارسال نماید.

۲- در مورد سابر کارگاههایی که طبق اولویت های تعیین شده ،

در بند “الف” باپد از دفاتر قانونی آنها بازرسی شود.

به معاونت فنی و درآمد اجازه داده می شود،

نسبت به تغییر فرمهای پیش بینی شده در بخشنامه ۱۱ جدید درآمد،

و با طراحی و ابلاغ فرم های جدید در چهارچوب قانونی،

و به منظور هماهنلأ سازی وبهینه سازی عملیات اقدام نماپد.

ج. نحوه اقدام واحد بازرسی دفاتر قانوني بر اساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

واحد بازرسی دفاتر قانونی

(در تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ،

و در استانهایی که نمایندگی موسسه مزبور در آنجا دایر شده باشد،

نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی استان مربوطه،

و در استانهایی که تاکنون نمایندگی موسسه دایر نشده است، اداره کل استان مربوطه)

پس از دریافت درخواست بازرسی از شعب  براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي باید اقدامات زبر را بعمل آورد.

‏۱- طبقه بندی درخواستهای واصله باتوجه به اولویت بندی تعیین شده در بند “الف”

و برنامه ریزی جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی آنها با رعایت اولویت های تعیین شده .

۲ – صدور حکم انجام بازرسی با تعیین سرپرست کار طبق فرم شماره “۲” پیوست

 

حسابرسی تامین اجتماعی

۳- ‏مراجعه سرپرست کار به اتفاق بازرسان به محل اقامت شخص حقوقی

و انجام بازرسی از دفاتر قانونی طبق بخش سوم (نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد)

بخشنامه ۱۱جدید درآمد و اصلاحات بعمل آمده مندرج در این بخشنامه.

د- نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

 

– کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود باستثنای وجوه پرداختی بابت.

– بازخریدی ایام مرخصی

‏- کمک عائله مندی

‏- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

‏- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

‏- پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری

‏- کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

‏- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

‏- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

‏- حق الزحمه امام جماعت

‏- حق حضور در جلسات هیات مدیره

۲-کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی

بابت اجرای قرارداد های پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ ‏قانون تامین اجتماعی

که مفاصا حساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الرحمه

‏تذکر. وجوه پرداختی بابت :

‏- خرید انواع کالاها، مواد، اجناس ،ماشین آلات ،قطعات و……

‏- ساخت و تعمیرات انواع وسایل ،ماشین آلات ،قطعات و …..

‏- طراحی ،جاپ، تبلیغات و فیلمبرداری

‏- کرایه حمل و نقل ،تاکسی،آژانس ،لودر، گریدر،تراکتور ،جرتقیل ،سواری ،اتوبوس ،مینی بوس و …

‏- ترخیص کالا و هزینه های گمرکی

‏- حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کار شناسان رسمی داگستری

و ترخیص کاران رسمی گمرکی

‏به موسسات ،شرکتها ،کارگاهها و واحدهای صنفی، تولیدی،صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی

اعم از اینکه با انعقاد قرارداد و یا بدون انعقاد قرارداد باشد

و همچنین مزد، حقوق و مزابا و حق الرحمه پرداختی به افرادی که طبق مداری ارائه شده

از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشگری،بانکها و سایر دستگاهها بوده

و مشمول تامین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

ه‏ – نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در اداره کل استان و شعب براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

 

۱-  براساس دستورالعمل حسابرسي تامين اجتماعي

وظایف نظارتی بازرسی دفاتر قانونی در اداره کل استان به رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها محول

و عنوان سمت ردیف مذکور به رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی اصلاح می گردد.

۲-یک ردیف کارشناس درجه یک و مسئول بازرسی دفاتر قانونی،

با حذف یکی از ردیفهای تشکیلاتی غیرضرور شعبه در واحد درآمد هر شعبه ایجاد می گردد.

‏اهم وظایف کارشناس مذکور بشرح زبر خواهد بود:

ـ تعیین کارگاههایی که طبق الویت بندی بند “الف” می بایستی از دفاتر قانونی آنها بازرسی شود.

– ارسال پرسشنامه برای کارفرما.

– بررسی پرسشنامه تکمیل شده توسط کارفرما.

– درخواست انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرما.

– دریافت و بررسی گزارش بازرسیهای انجام شده توسط واحد بازرسی دفاتر قانونی .

– محاسبه بدهی طبق گزارش بازرسی دفاتر قانونی و اعلام به کارفرما و اقدامات قانونی بعدی جهت وصول مطالبات.

ـ محاسبه بدهی در مواردیکه کارفرما، فاقد دفاتر قانونی بوده

و یا فرم موضوع بند “۲”‏قسمت (ب) این بخشنامه را تکمیل و ارسال ننموده است طبق مقررات و اعلام به کارفرما.

۳- ‏در استانهایی که موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در آنجا نمایندگی ندارد،

با حذف ردیف یا ردیفهای تشکیلاتی غیرضرور در استان (اداره کل یا شعب تابعه)،

ردیف بازرس دفاتر قانونی مورد نیاز به تعداد ردففهای غیرضرور حذف شده ایجاد می گردد.

وظایف بازرسان دفاتر قانونی انجام بازرسی از دفاتر قانونی طبق اپن بخشنامه و بخشنامه ۱۱ جدید درآمد می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با حسابرسی تامین اجتماعی

با کارشناسان آوا حساب توس در ارتباط باشید.

شماره های تماس:09154422149     36024422-051

قانون کار و تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *